Reikikokemukset

Tällä sivulla tulemme jatkossa julkaisemaan erilaisia kokemuksia reikin parissa.

Koostamme kertomukset jo olemassa olevista
mm. Reikitie -jäsenlehdessä julkaistuista jäsenten reikikokemuksista.

Lisäksi voitte lähettää omia reikikokemuksianne oheisella lomakkeella,
jotka tarkistuksen jälkeen julkaistaan sivuilla aihepiireittäin.

Reiki ry:n jäsenten kesken arvomme reikikokemuksia lähettäneiden kesken mm. jäsentuotteita Reikipäivillä.